Beginners klassen:  

Voor de startende western ruiter of ruiters die eens een western wedstrijd willen proberen. Er kan een simpel stukje galop gevraagd worden.

Walk & Jog:              

Voor beginnende ruiters die het nog niet prettig vinden om in een groep te galopperen.

Amateur klassen:    

Voor ruiters die niet professioneel met paarden bezig zijn en dus geen geld verdienen met de western-paardensport.

Open klassen:          

Toegankelijk voor iedereen, behalve beginners.

 

   9:00 uur

Programma

1

B

sah

2

B

in hand trail

3

B

trail

4

B

pleasure

5

W&J

pleasure

6

B

hms

7

B

Ranch riding

8

B

Reining

9

A

SAH

10

O

SAH

    PAUZE
  12:30 uur  

11

A

trail in hand

12

O

trail in hand

13

A

trail

14

O

trail

15

A

ranchtrail

16

O

ranchtrail

17

A

ranch riding

18

O

ranch riding

19

A

pleasure

20

O

pleasure

21

A

horsemanship

22

O

horsemanship

23

A

reining

24

O

reining

 

 

 

North-East Western Contest.

Reglement.

  1. Algemene bepalingen.

1.1 De North-East Western Contest is een westernwedstrijd die open is voor iedereen die mee wil doen. De wedstrijd heeft een western karakter en de organisatie wil dit zo goed mogelijk behouden.

1.2 Het welzijn voor het paard staat voorop en er zal dan ook steng toegezien worden op het welzijn van de paarden.

1.3 Iedereen kan zich inschrijven op het niveau waarvan men vindt dat dit juist is. Hierbij wordt een beroep gedaan op de sportiviteit van de deelnemer om op het juiste niveau in te schrijven. Is het de jury en de organisatie duidelijk dat een ruiter ingeschreven heeft op een niveau die niet passend is, dan zal er in overleg met de ruiter naar een passende oplossing gezocht worden. (zie punt 5. Voor vragen of overleg over het te starten niveau kunt u contact opnemen met de organisatie)

1.4 De organisatie verstrekt startnummers aan de deelnemende combinaties. Deze startnummers dienen tijdens de wedstrijd en tijdens het losrijden goed zichtbaar bevestigd te zijn.

  1. Risico, paardenpaspoort en inentingen.

2.1 Iedereen die deelneemt aan deze wedstrijd accepteert het risico die het rijden van een wedstrijd, of het zich bevinden op het wedstrijdterrein met zich mee brengt.

2.2 Iedereen is er zelf verantwoordelijk voor dat hij of zij voldoende verzekerd is tegen schade, aansprakelijkheid en letsel en welke vorm dan ook. De organisatie, noch de eigenaren van de accommodatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid. U bent op eigen risico aanwezig en neemt op eigen risico deel aan de wedstrijd.

2.3 Ieder paard die op het terrein aanwezig is dient voorzien te zijn van een geldig paspoort waarin geldige inentingen genoteerd staan. Dat wil zeggen jaarlijks herhaling en een correcte basisenting. Er kan gecontroleerd worden op de aanwezigheid van het paspoort en de geldigheid van de inentingen. Indien er iets niet in orde is met het paspoort of de inentingen dient u onmiddellijk met het paard het wedstrijdterrein te verlaten.

  1. Linten en prijzen, wedstrijdpunten en allround champion.

3.1 Voor elk onderdeel zijn linten beschikbaar voor de geplaatsten. Deze hebben de volgorde die gebruikelijk is in de westernsport. Indien mogelijk kunnen er gesponsorde prijzen of een beker als extra prijs uitgereikt worden.

1e blauw

2e rood

3e geel

4e wit

5e roze

6e groen

All-round champion paars

3.2 De deelnemers worden na het onderdeel samen met het paard in de showarena verwacht voor de prijsuitreiking. In overleg met de organisatie kan hiervan afgeweken worden. Gewonnen prijzen worden niet na gestuurd.

3.3 Per onderdeel kunnen er wedstrijdpunten verdiend worden. De puntentelling is afhankelijk van het aantal geplaatste deelnemers. Indien er in een onderdeel minder dan 6 deelnemers zijn en er deelnemers niet geplaatst kunnen worden vanwege een 0-score of een DQ, dan tellen die wel mee met het aantal geplaatsten in dat onderdeel. Bijvoorbeeld: 5 deelnemers aan de start, 3 worden geplaatst en 2 hebben een 0-score, de ruiter met de eerste plaats krijgt dan 5 punten alsof wel alle deelnemers geplaatst zijn. Om in aanmerking te komen voor de titel All-round champion dient een deelnemer in ten minste 3 onderdelen van de betreffende klasse geplaatst te zijn. In onderstaande tabel kunnen de betreffende punten afgelezen worden.

                     Geplaatsten:

Plaatsing:

6

5

4

3

2

1

1

6

5

4

3

2

1

2

5

4

3

2

1

 

3

4

3

2

1

 

4

3

2

1

 

5

2

1

 

6

1

 

3.4 Natuurlijk is het mogelijk dat er ergens een fout gemaakt wordt. Ontdekt u een fout in bijvoorbeeld het optellen van de scoresheets of het uitrijken van de linten, spreek iemand van de organisatie aan en wij zullen proberen de fout te herstellen. Het is niet mogelijk om tegen een beslissing van de jury in te gaan.

 

  1. Onsportief en paard onvriendelijk gedrag.

4.1 Sportiviteit en dierenwelzijn staan voorop in deze wedstrijd. Indien er geconstateerd wordt dat er sprake is van oneigenlijk gedrag naar het paard toe, dan zal de organisatie actie ondernemen. Wordt het gedrag door één van onze medewerkers gezien, dan wordt direct de organisatie op de hoogte gebracht, het voorval genoteerd en de deelnemer aangesproken op het gedrag. Bij herhaling wordt men verzocht het wedstrijdterrein te verlaten.

4.2 Wordt er door de jury of door een van onze medewerkers geconstateerd dat een paard onregelmatig loopt , dan kan de organisatie het paard niet verder laten deelnemen aan de wedstrijd. Ook bij het constateren van enig letsel of blessure aan het paard waarvan het paard hinder kan hebben tijdens de wedstrijd is voor de organisatie een reden om het betreffende paard niet meer deel te laten nemen aan de wedstrijd.

4.3 Om de wedstrijd sportief te laten verlopen is hulp van derden tijdens de wedstrijd aan de deelnemers van de wedstrijd niet toegestaan.

 


 

  1. Klassen en startgerechtigheid.

5.1 -Beginners

Deze klasse is bedoeld voor de beginnende western combinaties. Ruiters die geen of weinig ervaring hebben met westernwedstrijden. Ook ruiters die normaal een andere hippische discipline uitoefenen en eens willen proberen hoe het gaat bij een western wedstrijd kunnen bij de beginners starten. Ruiters die bij de beginners starten, mogen niet in de amateur of open klasse starten. Western optoming verdient de voorkeur, maar een ander type zadel is ook toegestaan. (zie verder punt 6 voor uitrusting)

In deze klasse mogen de ruiters met een snafflebit of bosal rijden, met tweehandige teugelvoering. Engelse optoming met een trensbit en gesloten teugel is toegestaan.

Het is verplicht om een goedgekeurde veiligheidshelm die geschikt is voor het beoefenen van hippische sporten te dragen.

In de proeven kan walk(stap), jog(rustige draf)en een simpel stukje lope(galop) gevraagd worden. Beginners die in de pleasure niet in de lope willen kunnen zich inschrijven voor de walk&jog pleasure.

In de onderdelen trail, horsemanship en ranchriding worden er penaltypunten gegeven wanneer er geen lope getoond wordt waar het wel gevraagd wordt. Dit heeft echter geen  0-score tot gevolg.

5.2 - Amateur

Deze klasse is bedoeld voor de meer ervaren western ruiter die niet professioneel bezig is met het rijden/trainen van paarden of het lesgeven aan western ruiters. Indien gewenst mag de ruiter een paard uitbrengen die niet het eigendom is van de ruiter. De ruiter mag het paard niet tegen betaling trainen en uitbrengen. De ruiter mag per wedstrijd slechts één paard uitbrengen die niet het eigendom is van de ruiter.

De ruiters worden geacht om met western optoming en outfit te rijden (zie verder punt 6)

Er mag met een goedgekeurde veiligheidshelm of een western hoed gestart worden.

De proeven worden gemaakt en beoordeeld zoals op een western wedstrijd gebruikelijk is.

5.3 -Open

In de open klasse zijn alle ruiters startgerechtigd, behalve de beginners.

Een open ruiter mag meerdere paarden starten (indien het onderdeel het toe laat) en paarden uitbrengen die niet het eigendom van de ruiter zijn.

De ruiters worden geacht met western optoming en outfit te rijden. (zie verder punt 6)

Er mag met een goedgekeurde veiligheidshelm of westernhoed gestart worden.

De proeven worden gemaakt en beoordeeld zoals op een western wedstrijd gebruikelijk is.

 


 

  1. Kleding en uitrusting.

Beginners

6.1 Kleding: Een passende western blouse met lange mouwen. Een lange broek, bij voorkeur een spijkerbroek, maar een rijbroek is ook toegestaan. (western)laarzen met een kleine hak. In de ‘in hand’ onderdelen mag een hoed of cap gedragen worden. Tijdens de rijonderdelen is een goedgekeurde cap verplicht. Sporen en chaps mogen alleen tijdens de rij onderdelen gedragen worden. In de wedstrijd- en inrijarena zijn cap/hoed en startnummers verplicht.

6.2 Uitrusting: Een western zadel met knop. Is dit echter niet mogelijk, dan mag er bij de beginners ook met een ander type, goed passend zadel gestart worden.

In de rij onderdelen is een hoofdstel met een snafflebit (trens) zonder hevelwerking toegestaan of een bosal. Tweehandige teugelvoering is hierbij verplicht. Splitreins met een teugelbrug of een romalreins. Gesloten teugels mogen in de beginnersklasse ook. Hulpteugels zijn niet toegestaan. Engelse optoming eventueel met correct bevestigde neusriem is in de beginnersklasse toegestaan.

In de ‘in hand’ onderdelen is een goed passend halster van minimaal 1,5 cm. breed vereist wat overal vlak tegen het hoofd van het paard ligt. De leadrope mag eventueel voorzien zijn van een ketting. De leadrope mag alleen onder het hoofd vast gemaakt worden.

 

Amateur & Open

6.3 Kleding: Goed passende western kleding met lange mouwen, western laarzen en een western hoed of veiligheidscap. Sporen en chaps mogen alleen tijdens de rij onderdelen gedragen worden. In de wedstrijd- en inrijarena zijn cap/hoed en startnummers verplicht.

6.4 Uitrusting: In de rij onderdelen dient een goed passend western zadel met knop gebruikt te worden. In de rij onderdelen mag een hoofdstel met een snafflebit (trens) of een bosal gebruikt worden. Gebruik van andere (bitloze) optomingen is ter beoordeling aan de organisatie. Tweehandige teugelvoering is hierbij verplicht. Een bit (stang of trens met scharen) is ook toegestaan met een kinriem of kinketting. Hierbij is éénhandige teugelvoering verplicht. Voor toegestane bitten en andere harnachementen wordt het regelboek van de AQHA/APHA gehanteerd.

In de ‘in hand’ onderdelen is een goed passend halster van minimaal 1,5 cm. breed vereist wat overal vlak tegen het hoofd van het paard ligt. De leadrope mag eventueel voorzien zijn van een ketting. De leadrope mag alleen onder het hoofd vast gemaakt worden.


 

Niet toegestaan

6.5 Uitrusting die niet als normale uitrusting op western wedstrijden gebruikt mag worden. (behalve bij de beginners, waar ook eventueel andere op hippische wedstrijden toegestaan harnachement gebruikt mag worden) Bij twijfel beslist de organisatie of het toegestaan wordt.

Hulpteugels en neusriemen (neusriem alleen bij de beginners die een engelse optoming gebruiken).

Seatsavers, bontjes op het zadel of andere hulpstukken die de houding en zit van de ruiter kunnen beïnvloedden.

Zwepen.

Slecht passend harnachement, kapot harnachement of harnachement wat op enigerlei wijze onacceptabel pijn of ongemak bij het paard kunnen veroorzaken.

Beenbeschermers, behalve in de onderdelen reining en trail beginners.

Wanneer de organisatie twijfelt over de toelaatbaarheid van de uitrusting kan zij hierover beslissen dat het vanwege dierenwelzijnaspect of oneerlijke concurrentie niet wordt toegestaan.

 

  1. In de losrij-arena

Wanneer een paard onder het zadel in de losrijarena gereden wordt zijn startnummers en een cap/hoed verplicht.

Alleen de ruiter die het paard op de wedstrijd uitbrengt mag op het paard rijden. Andere personen mogen het paard aan de hand uitstappen of vasthouden.

Stilstaan en wachten bij voorkeur in de daarvoor aangewezen ruimte.

Hulpteugels, neusriemen of andere niet toegestane uitrusting zijn ook tijdens het losrijden verboden.

Onder losrijden wordt het opwarmen van het paard verstaan. Excessief corrigeren en schoolen in de losrij arena is niet toegestaan.

  1. Onderdelen:

Er wordt beoordeeld volgend de richtlijnen die bij western wedstrijden in Nederland gelden.

Showmanship at halter

In hand trail

Trail

Pleasure

Horsemanship

Ranch riding

Ranch trail

Reining

 

  1. Tot slot

In voorkomende gevallen dat het reglement niet voorziet, wordt door de organisatie een besluit genomen.

Copyright © Paderyranch 2020