Showmanship at halter

Stel je paard zo goed mogelijk voor aan de jury. Er is een proefje die je moet afleggen waarbij walk, jog, back-up, cirkels, bochten enz. gevraagd kunnen worden. Ook de set-up voor de jury is een onderdeel. Je stelt je paard netjes op en volgt de procedure als de jury om het paard heen loopt om het te bekijken.

Deelnemers worden beoordeeld op hun voorkomen en handelen. Ook de gewilligheid van het paard om mee te werken wordt beoordeeld.

SAH Klein

In hand trail

Met je paard aan de hand trail hindernissen overwinnen. Netjes door het hek, samen over de brug of een voorwerp meenemen. Achteruit tussen obstakels door of zijwaarts over een balkje. Ook netjes stilstaan en bijvoorbeeld een voorvoetje kunnen optillen.

Er wordt gekeken naar het correct nemen van de hindernissen zonder aan te raken en de manier waarop paard en geleider het parcours afleggen.

IHT Klein

Trail

Het hek openen, doorrijden en sluiten zonder koeien te verliezen, over bruggetjes gaan, zijwaarts of achterwaarts door obstakels heen, over balken stappen zonder ze aan te raken, voorwerpen verplaatsen of een rondje maken in een vierkantje van balken. Je kan van alles tegen komen op een trailride. Er wordt gekeken naar het correct en zonder aarzeling nemen van de hindernissen. Fouten zoals het aanraken van een balk leveren penalty’s op. Soepel en netjes een hindernis overwinnen geven pluspunten.

TR Klein

Pleasure

Het woord zegt het al, plezier! De paarden komen allemaal te gelijk de showarena in en voeren de opdrachten van de jury gecontroleerd en plezierig uit. Als cowboy moet je lange dagen te paard zitten, dus een goed gaand rijpaard is dan wel een genot om mee te werken. De jury kijkt naar het plezierig gaan van ruiter en paard. Een rustige, gecontroleerde gang is belangrijk. Het liefst met een losse teugel en zo min mogelijk hulpen. Alle gangen kunnen gevraagd worden, inclusief achterwaarts.

Pl Klein

Horsemanship

Om te laten zien welke cowboy het beste ‘paardengevoel’ heeft is de horsemanship. Een korte proef waarbij gebruik wordt gemaakt van pionnen om aan te geven waar welke manoeuvre moet beginnen. Overgangen, cirkels, bochten en voor gevorderden bijvoorbeeld ook zijgangen of pivots.

Er wordt gestart vanuit een line-up. Elke deelnemer rijdt individueel het proefje. Daarna volgt er een stukje railwork waarbij de deelnemers net als in de pleasure de opdrachten van de jury uitvoeren.

HMS Klein

Ranch trail

In de ranchtrail wordt het vermogen van paard en ruiter om koeienwerk gerelateerde opdrachten of hindernissen te overwinnen. Zo kan naast het hek en de brug ook gevraagd worden om een lasso te gooien. Hierbij wordt er gelet op het gedrag van het paard. Kan de ruiter rustig zijn ding doen en de lasso gooien, terwijl het paard braaf blijft staan wachten tot de ruiter klaar is. Of er raak gegooid wordt is van minder belang. Ook het slepen van een boomstam, afstijgen en paard even laten staan of het aantrekken van een regenjas kan een opdracht zijn.

RT Klein

Ranch riding

Een ranchpaard kan ruimere gangen laten zien en beschikt over manoeuvres om gemakkelijk met vee te kunnen werken. Het paard kan netjes over boomstammetjes stappen, kan in alle gangen ook een uitgestrekte versie laten zien en kan stoppen en draaien.

De ruiter mag het paard meer begeleiden met een lichte contactteugel. Ook de uitrusting is toegespitst op ranchwork. Weinig ‘blingbling’ en typisch ranch harnachement, bijvoorbeeld een goed passend borsttuig en/of een achtersingel. De kleding van de ruiter is werk gerelateerd en dus geen showblouse.

RR Klein

Reining

De bodem van de manege leent zich niet voor harde stops en is matig geschikt voor de reining.

De cirkels en spins zullen geen probleem zijn.

Reining is wel uitgeschreven voor iedereen die in de beperkte mogelijkheden van de bodem toch zijn paard showervaring op wil laten doen.

De reining bestaat uit grote snelle cirkels, kleine langzamere cirkels, stops, roll-backs en spins.

 

 

Prosecco pleasure

Een pleasure met stalen zenuwen, een stille hand en een grote glimlach.

Elke deelnemer krijgt een glas prosecco (voor minderjarige deelnemers wordt het kinderchampagne) in de hand.

De deelnemers voeren de opdrachten die gegeven worden zo goed mogelijk uit. Behalve de gewone gangen kan er bijvoorbeeld ook gevraagd worden om zonder beugels te rijden, van teugelhand te wisselen, te proosten met de jury. Ook kunnen er andere opdrachten verzonnen worden om de deelnemers wat uitdaging te geven de prosecco in het glas te houden.

De deelnemer met de meeste prosecco nog in het glas aan het eind is de winnaar!

PP Klein

PROOST!!!

 


 Het reglement NEWC 2022

 

North-East Western Contest 2022.

Reglement.

 

  1. Algemene bepalingen.

1.1 De North-East Western Contest is een westernwedstrijd die open is voor iedereen die mee wil doen. De wedstrijd heeft een western karakter en sfeer en de organisatie wil dit zo goed mogelijk behouden. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij dit ook nastreven.

1.2 De liefde voor het paard staat voorop en er zal dan ook steng toegezien worden op het welzijn van de paarden.

1.3 Iedereen kan zich inschrijven op het niveau waarvan men vindt dat dit juist is. Hierbij wordt een beroep gedaan op de sportiviteit van de deelnemer om op het juiste niveau in te schrijven. Is het de jury en de organisatie duidelijk dat een ruiter ingeschreven heeft op een niveau die niet passend is en oneerlijke concurrentie met zich mee brengt dan zal er in overleg met de ruiter naar een passende oplossing gezocht worden. (zie punt 6. Voor vragen of overleg over het te starten niveau kunt u contact opnemen met de organisatie)

 

  1. Inschrijven en afzeggen.

2.1 Iedereen die zich inschrijft en het inschrijfformulier instuurt gaat een betalingsverplichting aan. Bij afzeggen voor de sluitingsdatum worden alleen de administratie kosten in rekening gebracht. Bij afzeggen na de sluitingsdatum is het volledige bedrag verschuldigd. In gevallen waarbij aangetoond kan worden dat het paard of de ruiter om medische redenen niet kan deelnemen, wordt de helft van de startgelden in rekening gebracht.

2.2 Inschrijven kan alleen door een volledig ingevuld inschrijfformulier via de mail op te sturen naar de organisatie. De deelnemer krijgt een ontvangstbevestiging en de factuur teruggestuurd als bevestiging van de inschrijving. De factuur kan via bankoverschrijving voldaan worden. Dit geniet de voorkeur boven contant betalen op de wedstrijddag. Na betaling per bank volgt altijd een betalingsbevestiging.

2.3 Afzeggen kan alleen per mail aan de organisatie.

 

       3.Verzekering, aansprakelijkheid, paardenpaspoort en inentingen.

3.1 Iedereen die deelneemt aan deze wedstrijd accepteert het risico die het rijden van een wedstrijd, of het zich bevinden op het wedstrijdterrein met zich mee brengt.

3.2 Iedereen is er zelf verantwoordelijk voor dat hij of zij voldoende verzekerd is tegen schade, aansprakelijkheid en letsel en welke vorm dan ook. De organisatie, noch de eigenaren van de accommodatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid. U bent op eigen risico aanwezig en neemt op eigen risico deel aan de wedstrijd.

3.3 Ieder paard die op het terrein aanwezig is dient voorzien te zijn van een geldig paspoort waarin geldige inentingen genoteerd staat zoals de FEI dat vereist. Er kan gecontroleerd worden op de aanwezigheid van het paspoort en de geldigheid van de inentingen. Indien er iets niet in orde is met het paspoort of de inentingen dient u onmiddellijk met het paard het wedstrijdterrein te verlaten.

 

  1. Linten en prijzen, allround champion, wedstrijdpunten.

4.1 Voor elk onderdeel zijn linten beschikbaar voor de geplaatsten. Deze hebben de volgorde die gebruikelijk is in de westernsport. Indien mogelijk kunnen er gesponsorde prijzen of een beker als extra prijs uitgereikt worden.

1e blauw

2e rood

3e geel

4e wit

5e roze

6e groen

All-round champion paars

4.2 De deelnemers worden na het onderdeel bij voorkeur samen met het paard in de showarena verwacht voor de prijsuitreiking. In overleg met de organisatie kan hiervan afgeweken worden. Gewonnen prijzen worden niet na gestuurd.

4.3 Om in aanmerking te komen voor de titel All-round champion dient een deelnemer in ten minste 3 onderdelen van de betreffende klasse geplaatst te zijn. Per onderdeel kunnen er wedstrijdpunten verdiend worden. De puntentelling is afhankelijk van het aantal geplaatste deelnemers. Indien er in een onderdeel minder dan 6 deelnemers zijn en er deelnemers niet geplaatst kunnen worden vanwege een 0-score of een DQ, dan tellen die wel mee met het aantal geplaatsten in dat onderdeel. Bijvoorbeeld: 5 deelnemers aan de start, 3 worden geplaatst en 2 hebben een 0-score, de ruiter met de eerste plaats krijgt dan 5 punten alsof wel alle deelnemers geplaatst zijn.

                     Geplaatsten:

Plaatsing:

6

5

4

3

2

1

1

6

5

4

3

2

1

2

5

4

3

2

1

 

3

4

3

2

1

 

4

3

2

1

 

5

2

1

 

6

1

 

4.4 Natuurlijk is het mogelijk dat er ergens een fout gemaakt wordt. Ontdekt u een fout in bijvoorbeeld het optellen van de scoresheets of het uitrijken van de linten, spreek iemand van het secretariaat of de organisatie aan en wij zullen proberen het probleem op te lossen. Helaas is het niet mogelijk om tegen een beslissing van de jury in te gaan.

 

       5.Onsportief gedrag en inhumaan gedrag jegens mens of dier.

5.1 Sportiviteit en dierenwelzijn staan voorop in deze wedstrijd. Indien er geconstateerd wordt dat er sprake is van oneigenlijk gedrag naar het paard toe, dan zal de organisatie actie ondernemen. Wordt het gedrag door één van onze medewerkers gezien, dan wordt direct de organisatie op de hoogte gebracht en het voorval genoteerd. Bij herhaling wordt men verzocht het wedstrijdterrein te verlaten. Ziet u iets wat het dierenwelzijn niet ten goede komt, geef het aan bij onze medewerkers en wij zullen er extra op letten.

5.2 Wordt er door de jury of door een van onze medewerkers geconstateerd dat een paard  onregelmatig loopt , dan kan de organisatie het paard helaas niet verder laten deelnemen aan de wedstrijd. Ook bij het constateren van enig letsel of blessure aan het paard waarvan het paard hinder kan hebben tijdens de wedstrijd is voor de organisatie een reden om het betreffende paard niet meer deel te laten nemen aan de wedstrijd. Uiteraard zal dit een weloverwogen besluit zijn en zal er ook met de eigenaar van het paard overlegd worden.

5.3 Om de wedstrijd sportief te laten verlopen is hulp van derden van buiten de wedstrijdarena aan de deelnemers van de wedstrijd niet toegestaan.

 

  1. Klassen en startgerechtigheid.

-Beginners

Deze klasse is bedoeld voor de beginnende western combinaties. Ruiters die geen of weinig ervaring hebben met westernwedstrijden. Ook ruiters die normaal een andere hippische discipline uitoefenen en eens willen proberen hoe het gaat bij een western wedstrijd kunnen bij de beginners starten. Western optoming verdient de voorkeur, maar een ander type zadel is ook toegestaan. (zie verder punt 7 voor uitrusting)

In deze klasse mogen de ruiters met een snafflebit of bosal rijden, met tweehandige teugelvoering.

Het is verplicht om een goedgekeurde veiligheidshelm die geschikt is voor het beoefenen van hippische sporten te dragen.

In de proeven kan walk, jog en een simpel stukje lope gevraagd worden. Beginners die in de pleasure niet in de lope willen kunnen zich inschrijven voor de walk&jog pleasure.

In de onderdelen trail, horsemanship en ranchriding worden er penaltypunten gegeven wanneer er geen lope getoond wordt waar het wel gevraagd wordt. Dit heeft echter geen 0-score tot gevolg. 

- Gevorderd

Deze klasse is bedoeld voor de meer ervaren western ruiter.

De ruiters worden geacht om met western optoming en outfit te rijden (zie verder punt 7)

Er moet met een goedgekeurde veiligheidshelm gestart worden. Hoed is niet toegestaan vanwege het onderlinge karakter van de wedstrijd.

De proeven worden gemaakt en beoordeeld zoals op een western wedstrijd gebruikelijk is.

  

  1. Kleding en uitrusting.

 

Beginners

7.1  Kleding: Een passende western blouse met lange mouwen. Een lange broek, bij voorkeur een spijkerbroek, maar een rijbroek is ook toegestaan. (western)laarzen met een kleine hak. In de ‘in hand’ onderdelen mag een hoed of cap gedragen worden. Tijdens de rijonderdelen is een goedgekeurde cap verplicht. Sporen en chaps mogen alleen tijdens de rij onderdelen gedragen worden. In de wedstrijd- en inrijarena zijn cap/hoed en startnummers verplicht.

7.2 Uitrusting: Een western zadel met knop verdient de voorkeur. Is dit echter niet mogelijk, dan mag er bij de beginners ook met een ander type, goed passend zadel gestart worden.

In de rij onderdelen is een hoofdstel met een snafflebit (trens) zonder hevelwerking toegestaan of een bosal. Tweehandige teugelvoering is hierbij verplicht. Splitreins met een teugelbrug of een romalreins verdienen de voorkeur. Gesloten teugels mogen in de beginnersklasse ook. Neusriem of hulpteugels zijn niet toegestaan.

In de ‘in hand’ onderdelen is een goed passend halster van minimaal 1,5 cm. breed vereist wat overal vlak tegen het hoofd van het paard ligt. De leadrope mag eventueel voorzien zijn van een ketting. De leadrope mag alleen onder het hoofd vast gemaakt worden.

 

Gevorderd

7.3  Kleding: Goed passende western kleding met lange mouwen, western laarzen en een western hoed bij in hand onderdelen of veiligheidscap voor rij onderdelen. Sporen en chaps mogen alleen tijdens de rij onderdelen gedragen worden. In de wedstrijd- en inrijarena zijn cap/hoed en startnummers verplicht.

7.4 Uitrusting: In de rij onderdelen dient een goed passend western zadel met knop gebruikt te worden. In de rij onderdelen mag een hoofdstel met een snafflebit (trens) of een bosal gebruikt worden. Tweehandige teugelvoering is hierbij verplicht. Een bit (stang of trens met scharen) is ook toegestaan met een kinriem of kinketting. Hierbij is éénhandige teugelvoering verplicht. Voor toegestane bitten en andere harnachementen wordt het regelboek van de AQHA/APHA gehanteerd.

In de ‘in hand’ onderdelen is een goed passend halster van minimaal 1,5 cm. breed vereist wat overal vlak tegen het hoofd van het paard ligt. De leadrope mag eventueel voorzien zijn van een ketting. De leadrope mag alleen onder het hoofd vast gemaakt worden.

Niet toegestaan

7.5 Uitrusting die niet als normale uitrusting op western wedstrijden gebruikt mag worden. (behalve het zadel bij de beginners, waar ook eventueel een ander op hippische wedstrijden toegestaan zadel gebruikt mag worden) Bij twijfel beslist de organisatie of het toegestaan wordt.

Hulpteugels en neusriemen.

Seatsavers, bontjes op het zadel of andere hulpstukken die de houding en zit van de ruiter kunnen beïnvloedden.

Zwepen.

Slecht passend harnachement, kapot harnachement of harnachement wat op enigerlei wijze onacceptabel pijn of ongemak bij het paard kunnen veroorzaken.

Beenbeschermers, behalve in de onderdelen reining en trail beginners.

Wanneer de organisatie twijfelt over de toelaatbaarheid van de uitrusting kan zij hierover beslissen dat het vanwege dierenwelzijnaspect of oneerlijke concurrentie niet wordt toegestaan. Wij gaan er van uit dat iedereen zijn/haar gezond paardenverstand gebruikt en correct harnachement gebruikt.

Het gebruik van niet toegestane uitrusting heeft uitsluiting van deelname tot gevolg.

 

  1. In de losrij-arena

Wanneer een paard onder het zadel in de losrijarena gereden wordt zijn startnummers en een cap/hoed verplicht.

Alleen de ruiter die het paard op de wedstrijd uitbrengt mag op het paard rijden. Andere personen mogen het paard aan de hand uitstappen of vasthouden.

Stilstaan en wachten bij voorkeur in het daarvoor afgezette gedeelte achter de balken.

Hulpteugels, neusriemen of andere niet toegestane uitrusting zijn ook tijdens het loswerken verboden.

Onder losrijden wordt het opwarmen van het paard verstaan. Excessief corrigeren en schoolen in de losrij arena is zeer ongewenst.

  

  1. Onderdelen:

Er wordt beoordeeld volgens de richtlijnen die redelijkerwijs bij western wedstrijden in Nederland gelden.

Showmanship at halter

In hand trail

Trail

Pleasure

Horsemanship

Ranch trail

Ranch riding

Reining

  

  1. Tot slot

In alle gevallen dat er een meningsverschil of onduidelijkheid is kan er overleg gevraagd worden met de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht voor om beslissende uitspraken te doen waar iedereen zich naar te voegen heeft.